• Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
 • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 24. april 2024 kl. 17 i Templet – Jernbanevej 16 – 2800 Kgs. Lyngby

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Det reviderede årsregnskab for 2023 kan læses her
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget
 6. Fastsættelse af årskontingent
 7. Valg af formand
  På valg er Rolf Aagaard-Svendsen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Steen Rasmussen, Niels Borum, Ida Aagaard-Svendsen
  Suppleanter er: Thomas Aagaard og Svend-Erik Albrektsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  Ole Koefoed Steen er revisor og Finn E. Kristensen er revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne med venlig hilsen

Rolf Aagaard-Svendsen

Referat

Ad 1)     

På forslag fra formanden Rolf Aagaard-Svendsen blev Thomas Aagaard valg som dirigent og Niels Borum som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2)     

 

Derudover var der intet til behandling.          

Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Beretning

Formandens beretning på generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Jazzklub den 24. april 2024

Denne beretning dækker perioden 1. september 2023 til 24. april 2024.

Koncerter

Vores primære aktivitet er som bekendt at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og det lykkedes vi også med i vores 23. sæson. Som det gerne skulle fremgå af koncertoversigten, lever vi fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nyere navne.

Vi havde planlagt et 2023/24 med 14 koncerter og 69 musikere. Syv koncerter i efteråret og syv i foråret. Selv om alle koncerterne ikke blev med de samme orkestre vi oprindeligt havde planlagt, endte det næsten med at komme til passe, nemlig med 13 koncerter og 67 musikere. Dermed lever vi op til betingelsen for honorarstøtten fra Statens Kunstfond om mindst 10 koncerter fordelt på mindst seks måneder, og får anvendt alle de klip, som vi fik bevilget.

Dato

Tid

Muskier

Sted

Musikere

Tilhørere

Onsdag 13/09

20.00

Lis Wessberg og Yellow Map
Lis Wessberg/trombone – Steen Rasmussen/piano – Lennart Ginman/bas – Jeppe Gram/trommer

Templet

4

64

Onsdag 27/09

20.00

Baryl
Viktoria Søndergaard/vibrafon – Lasse Damsgaard Andersen/altsax – Lukas Loeb/bas – Laurits Schmidt Eriksen/trommer

Templet

4

65

Søndag 15/10

15.00

Kasola Trio
Katrine Suwalski/saxofon/fløjte/sang – Ayi Solomon/percussion/sang/dans – Lamine Cissokho/kora/sang

Kulturstedet Lindegaarden

3

36

Onsdag 25/10

20.00

Artur Tuznik SPRING
Artur Tuznik/klaver, komposition – Ned Ferm/tenorsaxofon – Erik Kimestad/trompet – Petter Hängsel/trombone – Anders “AC” Christensen/kontrabas – Simon Albertsen/trommer

Templet

6

57

Onsdag 08/11

20.00

Johanna Linnea Jakobsson Kvintet
Johanna Linnea Jakobsson/sax, vokal – Robin Petersson/guitar – Gustaf Rosenberg/piano – Simon Pettersson/bas – John Fernold/trommer

Templet

5

75

Onsdag 22/11

20.00

Søren Bebe Trio
Søren Bebe/piano – Kasper Tagel/bas – Knut Finsrud/trommer

Templet

3

67

Onsdag 06/12

20.00

A Plane to Catch
Rolf Thofte/trompet – Andreas Toftemark/sax – Simon Eskildsen/hammondorgel, klaver – Mads Nørgaard/guitar – Anton Langebæk/bas – David Besiakov/trommer

Templet

6

74

Onsdag 24/01

20.00

Andreas Toftemark Ouartet
Andreas Toftemark (sax), Calle Brickman (piano), Matthias Petri (bas), Andreas Svendsen (trommer)

Templet

4

75

Onsdag 07/02

20.00

Simon Spang-Hanssen “Brazilian Project”
Mariane Bitran (fløjte), Ricardo Fiúza (piano), Enéias Xavier (bass), Mauro Martins, (trommer), Simon Spang-Hanssen (saxofoner, fløjte)

Templet

5

75

Onsdag 21/02

19.00

Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter
Søren Ulrik Thomsen (oplæsning), Maja Schicker Hartnack (vokal/trommer), Anders Kirkegaard (guitar), Malene Brask Olsen (trommer/klarinet), Janus Rønn Lind Kobbersmed (klaver), Erik Olevik (bas), Mikkel Borrisholt Grevsen (trompet/horn/keys)

Stadsbiblioteket i Lyngby

7

155

Onsdag 13/03

20.00

Cold Sweat og Jacob Anderskov med ZAV Cold Sweat: Maïlis Elkær Nicot (altsax), Elias Leth-Larsen (altsax), Asger Maltha Rasmussen (tenorsax), Emil Rydahl Heilberg (guitar), Anders Munch (piano), Martin Max Baungaard (bas), Christian Adam Deding Nielsen (trommer)

ZAV: Jesper Zeuthen (sax & sav), Jacob Anderskov (piano), Anders Vestergaard (trommer)

Templet

8+3

75

Onsdag 10/04

20.00

Tine Bruhn Kvintet
Tine Bruhn (vokal), Claus Waidtløw (tenorsax), Søren Gemmer (klaver), Daniel Franck (bas), Janus Templeton (trommer)

Templet

5

75

Onsdag 24/04

17.00

Generalforsamling

Templet

 

 

Onsdag 24/04

20.00

Thomas Fonnesbæk Ben Webster Prize Winners
Thomas Fonnesbæk (bas), Mathias Heise (mundharmonika), Jacob Christoffersen (piano), Morten Lund (trommer)

Templet

4

75

 

Økonomien

Som det fremgår af det medfølgende årsregnskab, som dækker kalenderåret 2023, har vi haft et underskud på 12.120 kr. Det skyldes primært, at vi har haft flere musikere, end vi har fået tilskud til i 2023.

Spillestederne

Som det fremgår af koncertoversigten afholdt vi i 2023/24 koncerter i Templet, Stadsbiblioteket og på Kulturstedet Lindegaarden.

Publikum

Publikum til vores koncerter fordeler sig ca. med 2/3 medlemmer og 1/3 gæster, tidligere var det omvendt. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af, hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Flest fra Lyngby-Taarbæk, men også fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det hænder, at der er folk, der er kommet langvejs fra.

Vi forsøger stadig at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved markedsføring på de lokale uddannelsessteder. Der er begyndt at dukke nogle få unge op, og vi håber, at det kan holde ved og evt. brede sig.

Igen i år har vi kunnet konstatere at vores koncerter har været efterspurgte. Selv om vi har konkurrenter i form af Gentofte og Gladsaxe Jazzklub og de københavnske jazzsteder, har det ikke haft betydning for søgningen til vores koncerter, hvor vi har udsolgt til flere og flere koncerter og næsten fuldt hus til de resterende. I forårssæsonen 2024 har vi sågar haft udsolgt til samtlige koncerter, hvilket aldrig er sket før. Så et eller andet må vi jo ramme.

I sæson 2023/24 ser tallene sådan ud:

 

2023/24

2022/23

Tilhørere per koncert

36-155

53-107

Tilhørere i alt

968

910

Tilhørere per koncert i snit

74,5

70

Som det fremgår, er det en fremgang i forhold til 2022/23, og det bliver svært at komme meget højere med de nuværende lokalemuligheder.

Medlemmer

Vi er 99 betalende medlemmer. Det er ca. status quo fra sidste år, og selv om vi tjener mere på ikke-medlemmerne til koncerterne, prøver vi at få flere medlemmer.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet, Kulturstedet Lindegaarden og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i klubben gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en rigtig lang emneliste.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere.

Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en kulturkontrakt og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at kommunen giver mindst det samme. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Vi har i mange år fået 60 såkaldte klip fra Statens Kunstfond svarende til godt 66.000 kr. Et klip svarer til en halv minimumstarif. I 2024 har vi fået 67 klip svarende til 79.730 kr.

Vi har også i alle årene modtaget støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune – igennem de senere mange år udmøntet som treårige kulturkontrakter. I de senere år har vi modtaget 80.000 kr. årligt og i efteråret indgik vi en ny kulturkontrakt på det samme beløb, men denne gang er den kun toårig. Vi havde forberedt os på, at vores tilskud vil falde, men det gjorde det heldigvis ikke. Det giver det os gode vilkår for at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk, og det er vi meget taknemmelige for.

Jazzklubbens liv er helt afhængig af disse to tilskud.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning. Det er efterhånden et fast hold, der tager jazzklubkoncerterne, med Lars Dittmann i spidsen, som vi gerne vil rette en speciel tak til.

I Lyngby-Taarbæk Jazzklub har vi i de senere år fulgt septetten Cold Sweat, som er Lyngby-Taarbæk Musikskoles jazztalenthold under instruktion af Morten Ginnerup. Det har været spændende at følge deres udvikling år for år. Sidste år kombinerede vi dem med et andet talentudviklingsprogram Play!ground Live, der har Bo Stief i rollen som garvet vejleder. Det var en stor succes og efterfølgende havde Bo Stief to af saxofonisterne Asger Maltha Rasmussen og Mailîs Elkær Nicot med i Play!ground Live programmet. De to har i øvrigt begge modtaget Lyngby-Taarbæk Kommunes amatørmusikpris i henholdsvis 2020 og 2023.

I år spurgte vi Jacob Anderskov, om han vil medvirke. Jacob Anderskov er pianist, komponist og bandleder. Han har modtaget adskillige Danish Music Awards. Desuden har han siden 2019 været ansat som professor MSO ved Rytmisk Musikkonservatorium, hvor han er fagansvarlig for Kunstnerisk Udviklingsarbejde på alle linjer og årgange samt underviser i Music Performance/Music Creation og Komposition. Som optakt til koncerten havde Jacob Anderskov en banddoktor session med Cold Sweat, og efter koncerten var der én af deres musiklærere, der sagde, at vi slet ikke var klar over hvor stor betydning vores initiativ havde for de unge musikere.

Vi plejer at deltage i Vinterjazz-festivalen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. Det gjorde vi også næsten også i år bortset fra børnejazzkoncerten. Den ville komme til at ligge lige i Fastelavn, og desuden var de fleste fra bestyrelsen bortrejst på det tidspunkt. Deltagelsen i Vinterjazz-festivalen er med til at markedsføre klubben.

Gennem foreningen All That Jazz har vi entrésamarbejde med de fleste jazzklubber i Storkøbenhavn, hvor Lyngby-Taarbæk Jazzklubs medlemmer kan komme ind til medlemspris. All That Jazz og genreorganisationen Jazz Danmark har afholdt en række møder og konferencer, hvor vi har deltaget.

Kulturstedet Lindegaarden har vi de seneste år holdt en række koncerter, og det samarbejde, vi tidligere havde med biblioteket om børnejazzkoncerter, har vi nu med Søndagsmatinéerne på Lindegaarden. Det har været en stor succes, som vi tænker at fortsætte.

Vi har haft tradition for et samarbejde med Stadsbiblioteket om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og en eller to mere i løbet af sæsonen. Det er et samarbejde, vi har sat stor pris på. En ændret arrangementspolitik med nedprioritering af musikken, Covid-19 og restaureringen af Rådhuset fik sat en stopper på samarbejdet, men i efteråret 2023 fik vi en aftale i hus om en fælleskoncert i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket i forbindelse med Vinterjazz 2024. Det forløb rigtig godt, så vi håber, at det kan være starten på et fornyet samarbejde.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at bringe foromtale af vores koncerter.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt (nu All That), Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivalen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er en godt sammentømret gruppe, hvor alle har deres roller, og hvor formanden ikke behøver at bekymre sig om tingene bliver udført som aftalt. Vi har afholdt nogle få men meget hyggelige møder i løbet af året. Det betyder dog ikke, at vi ikke er åbne over for nye kræfter i bestyrelsen, så vi håber, at der er nogen, der kunne tænke sig at være med i arbejdet. Vi holder jo heller ikke evigt.

Rolf Aagaard-Svendsen, Formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub

Kgs. Lyngby 2024.04.24