• Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
 • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 27. april 2022 kl. 17 i Templet – Jernbanevej 16 – 2800 Kgs. Lyngby

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Det reviderede årsregnskab for 2021 kan læses her
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget
 6. Fastsættelse af årskontingent
 7. Valg af formand
  På valg er Rolf Aagaard-Svendsen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Niels Borum, Steen Rasmussen, Ida Aagaard-Svendsen
  Suppleanter er: Bo Neergaard Jacobsen og Thomas Aagaard.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  Jørgen B. Schmidt er revisor og Finn Kristensen er revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Referat

Ad 1)     

På forslag fra formanden Rolf Aagaard-Svendsen blev Morten Bergulf valg som dirigent og Niels Borum som referent.

Ad 2)     

Formanden aflagde beretning for perioden 1/9/21 til 27/4/22. Sæsonen, der afsluttedes dette forår, er klubbens 21. sæson. Da en del koncerter pga. COVID-19 blev flyttet fra foråret 21 til efteråret, havde vi et tæt program med koncerter hver 14. dag, mens vi i foråret havde det sædvanlig antal koncerter. De afholdte koncerter har været velbesøgte og flere af dem var udsolgt.

I efteråret 2021 afholdt vi én koncert med 13 musikere på Stadsbiblioteket. Vi har i perioden afholdt 4 koncerter på Kulturstedet Lindegaarden og gennemført én koncert med bigband i samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden. Øvrige koncerter er blevet afholdt i Templet. I flere tilfælde har vi lånt lydanlæg fra JazzDanmark. Vi har i foråret igen afholdt en koncert med elever fra Lyngby-Taarbæk Musikskole som medvirkende.

Den 3-årige kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi har modtaget 80.000 kr. pr. år, udløber i 2022, så der skal forhandles ny kontrakt for de kommende år. Tilskud fra Statens Kunstfond tildeles forsat for et år ad gangen og er for 2022 og på niveau med 2020.

Formanden fremhævede det gode samarbejde med Templets ledelse og frivillige samt med Lindegården, JazzDanmark og DGO, og han sendte en særlig tak til Lars for hans indsats ifm. afvikling af koncerter i Templet.

Beretningen blev godkendt.     

Hele beretningen kan læses på klubbens hjemmeside.

Ad 3)     

Kassereren Ole Koefoed Steen gennemgik og kommenterede det udsendte, reviderede regnskab for året 2021. Regnskabet udviste et overskud på 10.081 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4)     

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5)    

Kassereren orienterede om det udsendte budgetforslag for 2022. Der kalkuleres med et 0 for året som helhed. Honorarstøtten fra Kulturstyrelsen er pga. forøgede tarifbetalinger sat til at være lidt højere end i 2021-budgettet. Tilskuddet fra Lyngby-Taarbæk Kommune er sat på niveau med tilskuddet i 2021.

Budgettet blev godkendt.

Ad 6)     

Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet fra 200 kr. til 220 kr. for året som helhed og 110 kr. ved indmelding efter 1.1 og foreslog endvidere, at studerende og unge under 25 kan nøjes med ½ kontingentbetaling.

Efter nogen drøftelse blev forslaget vedtaget.

Ad 7)     

Rolf Aagaard-Svendsen blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Ad 8)     

De genopstillede kandidater Niels Borum, Steen Rasmussen og Ida Aagaard-Svendsen blev genvalgt.

Som suppleanter blev Bo Neergaard Jacobsen samt Thomas Aagaard genvalgt og Svend-Erik Albrektsen blev nyvalgt.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op.

Ad 9)     

Jørgen B. Schmidt blev genvalgt som revisor og Finn Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10)    Der var intet til behandling.          

 

Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Beretning

Formandens beretning på generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Jazzklub den 27. april 2022

Denne beretning dækker perioden 1. september 2021 til 27. april 2022 og for første gang i et par år er det nu lykkedes at holde generalforsamling på det normale tidspunkt, nemlig i forbindelse med forårets sidste koncert og fri for COVID-19 restriktioner.

Koncerter

2021/22, som er vores 21. sæson, blev dog alligevel præget af virkningerne fra COVID-19. Vores primære aktivitet er som bekendt at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og i den 21. sæson blev det til hele koncerter. Som bekendt satte COVID-19 pandemien store dele af det danske kulturliv i stå i foråret 2021, så vi måtte aflyse hele fem koncerter. Betingelsen for honorarstøtten fra Statens Kunstfond er mindst 10 koncerter fordelt på mindst seks måneder. Vi planlagde derfor et intensivt program med ni koncerter i efteråret, hvor de fem aflyste koncerter fra foråret blev gennemført suppleret med fire nye. Vi var spændte på, om der var publikum nok i Lyngby og omegn til så mange koncerter, men det kom til at se ganske tilfredsstillende ud. Resultatet blev, at vi i 2021 afholdt 11 koncerter med i alt 57 musikere, og dermed levede vi op til betingelsen for honorarstøtten fra Statens Kunstfond. Vi fik dog ikke anvendt alle 60 klip, som vi ellers under normale omstændigheder sagtens kunne have brugt, og som vi også når at bruge i år.

Som det gerne skulle fremgå af oversigten over koncertprogrammet, lever vi fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer – såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nye navne.

Dato

Tid

Muskier

Sted

Tilhørere

Onsdag 1/9

20.00

Fredrik Moth Five
Fredrik Moth/sax – Mads Nørgaard/guitar – Benjamin Nørholm/piano – Martin Brunbjerg Rasmussen/bas – David Besiakov/trommer

Templet

40

Onsdag 15/9

20.00

Marie Mørck Quartet
Marie Mørck/vokal – Calle Brickman/piano – Lasse Mørck/bas – Henrik Holst/trommer

Templet

44

Onsdag 29/9

20.00

Emil Hess Evolution Stories
Emil Hess/sax mv. – Thomas Fryland/trompet og flygelhorn – Steen Hansen/trombone – Thomas Clausen/piano – Jesper Bodilsen/bas – Frands Rifbjerg/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

90

Onsdag 13/10

20.00

Alberte Svenningsen Traneblæs
Alberte Svenningsen/s-sax – Jonathan Bruun Meyer/trb – Anders Juel Bomhol/b – Lasse Jacobsen/drm)

Templet

33

Lørdag 16/10

15.00

Yasmins Børneafro, forestilling for børn
Yasmin Kierkegaard/vokal – Preben Carlsen/guitar – Mads Hyhne/trombone – Sal Dibba/percussion

Kulturstedet Lindegaarden

61

Onsdag 27/10

20.00

Jesper Hedegaard Sound of Brasil
Jesper Hedegaard/piano – Simon Thorsen/sax og fløjte – Thomas Fryland/trompet og flygelhorn – Rômulo Duarte (BRA)/kontrabas – Ale Damasceno (BRA)/trommer

Templet

75

Onsdag 10/11

20.00

Løvdal & Windfeld Quartet
Jesper Løvdal/sax/klarinet – Kathrine Windfeld/piano – Matthias Petri/bas – Daniel Sommer/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

58

Onsdag 24/11

20.00

Maluba Orchestra
Fredrik Lundin/saxofoner og fløjter – Christina von Bülow/altsaxofon og fløjte – Pernille Bévort/tenorsaxofon, altfløjte og klarinetter – Jesper Løvdal/barytonsaxofon, altfløjte og klarinetter – Tomasz Dąbrowski/trompet og flygelhorn – Maj Berit Guassora/trompet og flygelhorn – Mia Engsager/basun – Axel Windfeld/basbasun og tuba – Kasper Bai/guitar og direktion – Makiko Hirabayashi/piano og keyboards – Klavs Hovman/kontrabas og el-bas – Bjørn Heebøl/trommer – Marilyn Mazur/percussion og direktion

Stadsbiblioteket

103

Onsdag 8/12

20.00

Kristin Korb Trio feat. Mathias Heise
Kristin Korb/vokal og bas – Magnus Hjorth/piano – Andreas Svendsen/trommer – Mathias Heise/mundharmonika

Templet

73

Onsdag 26/1

20.00

Little North med Kasper Tranberg og Viktor Spasov

Benjamin Nørholm Jacobsen/piano – Martin Brunbjerg Rasmussen/bas – Lasse Jacobsen/trommer – Kasper Tranberg/trompet – Viktor Spasov/guitar

Templet

48

Onsdag 9/2

20.00

Jan Kaspersen Space & Rythm Jazz Quintet

Jan Kaspersen/piano – Simon Spang-Hanssen/sax – Fredrik Lundin/sax – Niels Ryde/bas – Ole Rømer/trommer

Templet

75

Søndag 13/2

15.00

Jorden Rundt med Malene Kjærgård, forestilling for børn

Malene Kjærgård/vokal, ukulele – Mia Engsager/trombone, percussion – Johannes Wamberg/guitar – Tobias Dall/kontrabas – Tira Skamby/percussion

Kulturstedet Lindegaarden

77

Onsdag 23/2

20.00

Lasse Mørck Kvartet

Jonas Due/trompet – Ludvig Samuelsson/alt- & barytonsax – Snorre Kirk/trommer – Lasse Mørck/bas

Templet

42

Onsdag 9/3

20.00

Bévort 3

Pernille Bévort/sax – Morten Ankarfeldt/bas – Espen Laub von Lillienskjold/trommer

Templet

34

Onsdag 30/3

20.00

Cold Sweat Septet og Still Water Stone featuring Peet Morrison

Cold Sweat: Line up: Mailîs Elkær Nico/altsax – Elias Leth-Larsen/altsax – Asger Maltha Rasmussen/tenorsax – Magnus Hoff Harder/guitar – Albert Ronnenberg Kirk/klaver – Martin Max Baungaard/bas – Christian Adam Deding Nielsen/trommer

Still Water Stone: Morten Ginnerup/klaver, cahon, vokal – Peet Morrison/cello – Rachel Yatzkan/sax, klarinet, fløjte, vokal

Templet

75

Søndag 24/4

16.30

Great Danes Big Band med fransk-danske Claude Chichon

Et samarbejde med Kulturstedet Lindegaarden

Koncert med fransk jazz, bigband og mindre grupper med fransk sang, vinsmagning og middag.

Kulturstedet Lindegaarden

74

Onsdag 27/4

20.00

AC’s Ben Webster Prize Winners Quintet

Christina Von Bülow/altsax – Kasper Tranberg/trompet – Heine Hansen/piano – Kresten Osgood/trommer – Anders Christensen/bas

Templet

64

Det er altså blevet til hele 17 koncerter i sæson 2021/22.

Økonomien

Som det fremgår af det medfølgende årsregnskab, har vi i 2021 haft et mindre overskud på ca. 10.000 kr.

Det skyldes primært to ting. Det færre antal koncerter har betydet færre musikere og deraf færre honorarudgifter. Erfaringerne fra foråret 2021, hvor vi måtte aflyse og/eller flytte alle de planlagte koncerter, sammenholdt med den usikkerhed, der var sidst på året om den fornyede nedlukning og hvor længe den ville vare, betød, at vi valgte en mere fleksibel tilgang til planlægningen af foråret 2022. Derfor undlod vi at trykke og udsende et forårsprogram i december, som vi plejer. Vi skal imidlertid nok få brug for pengene i 2022.

Spillestederne

Som det fremgår af koncertoversigten afholdt vi i 2021 koncerter i Templet, på Stadsbiblioteket og på Kulturstedet Lindegaarden. I beretningen for 2020 havde vi en udførlig beskrivelse af de forskellige spillesteder med en gennemgang af fordele og ulemper ved det enkelte sted. Vi omtalte også den katastrofale mangel på faciliteter til at afholde koncerter i Lyngby-Taarbæk Kommune, og besværet med at finde et ledigt lokale med den rigtige størrelse og faciliteter, som ikke allerede var optaget af andre arrangementer.

Ud over at Fennebergsalen på Stadsbiblioteket har fået sin gamle størrelse tilbage, er der ikke sket ændringer af lokalesituationen, og vi vil derfor på dette område henvise til beretningen fra sidste år.

Publikum

Publikum til vores koncerter fordelte sig tidligere ca. med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster, men nu er det det omvendt. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Flest fra Lyngby-Taarbæk, men også fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det hænder, at der er folk, der er kommet langvejs fra.

Vi forsøger stadig at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved at gå dialog med de lokale gymnasier og uddannelsessteder for at få udbredt kendskabet blandt de unge. Der er begyndt at dukke nogle få unge op, og vi håber, at det kan holde ved og evt. brede sig.

Igen i år har vi kunnet konstatere at vores koncerter har været efterspurgte.

I sæson 2021/22 ser tallene sådan ud:

 • Tilhørere per koncert:              33-103
 • Tilhørere i alt:                         1066
 • Tilhørere per koncert:              62,7

Dette er en fremgang i forhold til 2020/21.

Medlemmer

Vi er 103 medlemmer. Det er en lille stigning fra sidste år, hvor vi var 92, og selv om vi tjener mere på ikke-medlemmerne til koncerterne, prøver vi at få flere medlemmer.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet, Kulturstedet Lindegaarden og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i klubben gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en rigtig lang emneliste.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere.

Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en treårig kontrakt 2020- 2022, og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at kommunen giver mindst det samme. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Vi har de senere år fået 60 såkaldte klip fra Statens Kunstfond.  Et klip svarer til en halv minimumstarif, og i 2022 har vi modtaget 67.200 kr. Det siger også noget, at Statens Kunstfond nu i 22 år har bedømt foreningens indsats til at være støtteværdig.

Vi har også i alle årene modtaget støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune – igennem de senere mange år udmøntet som treårige kulturkontrakter. I perioden 2020-22. modtager vi 80.000 kr. årligt. Det giver det os gode vilkår for at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk, og det er vi meget taknemmelige for. Vi håber derfor også at det vil lykkes, at få en aftale på plads for de kommende tre år.

Jazzklubbens liv er helt afhængig af disse to tilskud. Ansøgningsfristen for honorarstøtte hos Statens Kunstfond er 1. oktober, og da opnåelse af støtte herfra er betinget af et tilsagn om støtte fra kommunen, håber vi, at en fornyet kommunal aftale kan komme på plads inden.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning.

Vi har haft tradition for et samarbejde med Stadsbiblioteket om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og en eller to mere i løbet af sæsonen. Det er et samarbejde, vi har sat stor pris på. Imidlertid har biblioteket nedprioriteret musikken, og de fleste af de medarbejdere, vi tidligere samarbejde med, er ikke længere ansat. I 2021 er det kun blevet til en enkelt koncert på biblioteket på de almindelige vilkår for berettigede foreninger, hvor der skal betales gebyr for brug af udstyr og for brug af salen uden for bibliotekets åbningstid. Det skete i øvrigt i et fint samarbejde med bibliotekets medarbejdere.

Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Musikskole blev også ramt af COVID-19 forhindringer i 2021, men i år lykkedes det. En koncert med et band af musikskoleelever blev gennemført i marts. Det var det samme band som optrådte i 2020 men med nu med langt større musikalsk overskud og sågar med egne kompositioner. Det var en fornøjelse at opleve dem – og også at se mange flere unge ansigter blandt publikum den aften.

Vi plejer at deltage i Vinterjazz-festivalen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. I 2021 blev Vinterjazz helt blevet aflyst, men i år blev den gennemført efter planen. Deltagelsen i Vinterjazz-festivalen er med til at markedsføre klubben.

Gennem foreningen All That Jazz har vi entrésamarbejde med de fleste jazzklubber i Storkøbenhavn, hvor Lyngby-Taarbæk Jazzklubs medlemmer kan komme ind til medlemspris. All That Jazz tog i 2019 initiativ til at styrke samarbejdet mellem jazzklubberne og genreorganisationen Jazz Danmark. Det har bl.a. resulteret i en netværksopbygning for alle jazzklubber i Danmark, og afholdelse af møder og konferencer, hvor vi har deltaget.

Vores nyeste samarbejdspartnere er kommet til pga. Covid-19. Det er JazzDanmark, hvor vi har mulighed for at låne lydanlæg de gange, vi har koncerter på steder uden tilstrækkeligt lydanlæg. Det har vi benyttet ved koncerterne på Kulturstedet Lindegaarden og til koncerten på Stadsbiblioteket til supplement af bibliotekets udstyr.

Endelig er det Kulturstedet Lindegaarden, hvor vi nu har holdt en række koncerter, og som vi nu i to omgange har samarbejdet med om børnejazzkoncerter. Vi havde tidligere børnejazzkoncerter på biblioteket som optakt til vinterferien, men da det ikke kunne lade sig gøre, forsøgte vi i stedet med en koncert som optakt til efterårsferien på Kulturstedet Lindegaarden i samarbejde med Søndagsmatinéerne der. Det blev en stor succes, som blev gentaget ved begyndelsen af vinterferien 2022, og som vi tænker at fortsætte. Senest har vi samarbejdet om en søndagsmatiné med bigband, fransk musik, vinsmagning og spisning. Det var også en publikumssucces.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at bringe foromtale af vores koncerter. Sidst jeg sendte en pressemeddelelse, fik jeg at vide, at de allerede havde skrevet om det i avisen.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt, Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivalen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er en godt sammentømret gruppe, hvor alle har deres roller, og hvor formanden ikke behøver at bekymre sig om tingene bliver udført som aftalt. Vi har afholdt nogle få men meget hyggelige møder i løbet af året. Det betyder dog ikke, at vi ikke er åbne over for nye kræfter i bestyrelsen, så vi håber, at der er nogen, der kunne tænke sig at være med i arbejdet. Vi holder jo heller ikke evigt.

Rolf Aagaard-Svendsen, Formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub

Kgs. Lyngby 2022.04.27