• Subscribe
    Fill something at the
    'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
  • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Generalforsamling 2020

Pga. COVID-19 restriktionerne blev generalforsamlingen den 4. maj 2020 udskudt, og det endte med at den blev slået sammen med generalforsamlingen 2021, som også måtte udskydes til afholdelse 1. september 2021. Nedenfor kan du læse formandens beretning, og du kan se det reviderede regnskab for 2019 her.

Formandens beretning på den generalforsamling, der skulle have været afholdt den 4. maj 2020

Her er den beretning for Lyngby-Taarbæk Jazzklubs 19. sæson, som jeg skulle have aflagt den 4. maj 2020, hvis ikke restriktionerne i forbindelse med COVID-19 pandemien havde forhindret det.

Koncerter

Vores primære aktivitet er at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og i sæson 19 blev det til 13 koncerter. Det var i al fald, hvad vi havde planlagt, men som bekendt har COVID-19 pandemien sat store dele af det danske kulturliv i stå, og vi blev nødt til at aflyse sæsonens sidste tre koncerter. Som det gerne skulle fremgå af oversigten over koncertprogrammet, var vores intentioner gode nok, så vi lever fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer – såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nye navne.

Dato

Tid

Musikere

Sted

Tilhørere

Onsdag 11/9

20.00

Snorre Kirk med Stephen Riley

Stephen Riley/tenorsax – Snorre Kirk/trommer – Magnus Hjorth/piano – Lasse Mørck/bas

Templet

70

Onsdag 25/9

20.00

Cool Sweetness Sextet

Jens Søndergaard/sax – Anders Jacobsen/trombone – Mårten Lundgren/trompet – Pelle von Bülow/guitar – Ole Skipper/bas – Aage Tanggaard/trommer

Templet

72

Onsdag 9/10

20.00

Our Little Secret

Deodato Siquir/tromme/perc/voc – Niels Ryde/bas – Frederik Moth/sax – Mads Nørregaard/guitar – Jacob Broholm/keys

Templet

44

Onsdag 30/10

20.00

OK NOK … KONGO

Thomas Agergaard/sax og fløjte – Anders Banke/sax og klarinet – Mikkel Ploug/guitar – Martin Maretti Andersen/trommer – Nils Bo Davidsen/bas

Templet

51

Onsdag 13/11

20.00

Live Foyn Friis

Live Foyn Friis/vokal – Artur Tuznik/piano – Andrian Christensen/bas – Daniel Sommer/trommer

Templet

62

Onsdag 4/12

20.00

Mads Tolling & Mads Men

Mads Tolling/violin – Thomas Bornø/piano – Anders Fjeldsted/bas – Karsten Bagge/trommer

Templet

70

Onsdag 22/1

20.00

Luboš Soukup Quartet

Luboš Soukup/sax – Christian Pabst/klaver – Morten Haxholm/bas – Morten Hæsum/trommer

Templet

44

Onsdag 5/2

20.00

Martin Fabricius Trio

Martin Fabricius/vibrafon – Andreas Markus/bas – Jacob Hatholt/trommer

Templet

43

Lørdag 8/2

13.00

Ijexa Group, Kidogo og giraffen, forestilling for børn

Britta Thøgersen Toft/fortæller – Barthelot Ekeme-Same/dans – Mariane Bitran/fløjter mv. – Alain Dodji Apaloo/guitar + vokal – Yeziel Lazo/percussion

Stadsbiblioteket

109

Onsdag 26/2

20.00

Karmen Rõivassepp Quartet feat. Benjamin Himpel

Karmen Rõivassepp/vokal – Benjamin Himpel/sax – Simon Gorm Eskildsen/piano – Adrian Christensen/bas – Daniel Sommer/trommer

Templet

71

Onsdag 18/3

20.00

Christina Dahl Kvartet

Christina Dahl/saxofon – Niclas Knudsen/guitar – Thommy Andersson/cello & bas – Espen Laub von Lillienskjold/trommer

Templet

Aflyst pga. COVID-19

Onsdag 1/4

19.30

Dobbeltkoncert:

Cold Sweat Septet
Mailis Elkær Nicot/altsax – Elias Leth-Larsen/altsax – Asger Maltha Rasmussen/tenorsax – Magnus Hoff Harder/guitar – Albert Ronnenberg Kirk/klaver – Martin Max Baungaard/bas – Christian Adam Deding Nielsen/trommer

Birgitte Soojin/Jakob Roland Duo
Birgitte Soojin/vokal – Jakob Roland/bas

Templet

Aflyst pga. COVID-19

Onsdag 4/5

20.00

Ben Webster Prize Winners med Kasper Tranberg

KasperTranberg/trompet – Fredrik Lundin/saxer og fløjte – Ben Besiakov/piano – Lennart Ginman/bas – Kresten Osgood/trommer

Templet

Aflyst pga. COVID-19

Igen i år har vi kunnet konstatere at vores koncerter har været velbesøgte. Halvdelen af koncerterne har været udsolgt.

Som kompensation for de aflyste koncerter forsøger at udvide efterårets program bl.a. med nogle af de aflyste koncerter. Så hvis det bliver muligt at afholde koncerter fra september, kan vi love mange gode jazzoplevelser med både nye navne og gamle kendinge.

Spillestederne

Vores koncerter finder sted i Templet og på Stadsbiblioteket. Kapaciteten i Templet er 56 eller 71 siddende tilhørere afhængig af stoleopstillingen, som er godkendt af brandtilsynet. Det betyder, at vi kan tilpasse stole- og bordopsætningen efter hvor mange, der på forhånd har købt billetter, så der stadig ser fyldt ud, hvis der en sjælden gang ikke er skulle være så mange tilhørere. Templet råder over et professionelle lyd- og lysanlæg. Vi har altid en lydtekniker til at styre lyden, men der er ikke så mange, der har styr på lyssystemet, så lyset er ikke altid optimalt. Vi er nu ved at blive oplært i betjening af lyspulten, så det får vi forhåbentligt på plads til næste sæson.

Kapaciteten i bibliotekssalen er 120 tilhørere, og det har vi nogle gange brug for. Til gængæld synes vi, at vi kan skabe en bedre jazzklubstemning i Templet, og lys- og lydsystemet er også bedre der. Musikerne er dog også glade for at spille i bibliotekssalen, hvor de synes, at lyden er god.

Tilhørere per koncert:                                 43-109 afhængig af spillestedets kapacitet

Tilhørere i alt i 2019/20:                             636

Tilhørere per koncert i 2019/20:                 63,6

Publikum

Publikum til vores koncerter fordelte sig tidligere ca. med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster, men nu er det det omvendt. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Flest fra Lyngby-Taarbæk, men også fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det hænder, at der er folk, der er kommet langvejs fra.

Vi forsøger stadig at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved at gå dialog med de lokale gymnasier og uddannelsessteder for at få udbredt kendskabet blandt de unge og evt. afholde arrangementer på uddannelsesstederne. Det var endelig lykkedes at få aftalt et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Musikskole. Alt var på plads, så et band af musikskoleelever skulle spille som opvarmning til koncerten den 1. april, og de havde glædet sig rigtig meget, men det endte som en aprilsnar, da koncerten blev aflyst som følge af COVID-19 restriktionerne.

Medlemmer

Vi er 86 medlemmer. Det på niveau med sidste år (en meget lille stigning), og selv om vi tjener mere på ikke-medlemmerne til koncerterne, ville det se pænt ud, hvis vi havde lidt flere medlemmer. Ideen med halvt kontingent, hvis man melder sig ind efter den 1/1 har vist sig at være god, så det fortsætter vi med.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i bestyrelsen gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en lang emneliste, men gode forslag er altid velkomne.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere. Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en kontrakt, og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at kommunen giver mindst det samme. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Vi har de senere år fået 60 såkaldte klip fra Statens Kunstfond.  Et klip svarer til en halv minimumstarif, og i 2020 modtager vi 63.900 kr. i støtte. Det siger også noget, at Statens Kunstfond nu i 20 år har bedømt foreningens indsats til at være støtteværdig

Kontrakten med kommunen er treårig og den tidligere udløb med udgangen af 2016, men kommunalbestyrelsen besluttede først at forlænge alle kulturkontrakterne med et år og dernæst med endnu et år og dernæst med endnu et år. Begrundelsen for blot at forlænge kontrakterne var, at man ville have vedtaget en ny kulturstrategi og nogle nye tildelingskriterier for kulturstøtte, inden man indgik nye kontrakter. Efter at kulturstrategien blev vedtaget udsendte Lyngby-Taarbæk Kommune et såkaldt open call, hvor de inviterede alle frivillige lokale kulturaktører/-foreninger til at deltage i en åben ansøgningsrunde om tilskud til kulturelle aktiviteter i perioden 2020-22. Vi ansøgte om et årligt tilskud på 85.000 kr. svarende til det tidligere modtagne tilskud. Vi modtog 80.000 kr., og selv om det er en lille nedgang, giver det os stadig gode vilkår for at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk. Det er vi meget taknemmelige for.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning.

Vi har også et fortrinligt samarbejde med Stadsbiblioteket, med hvem vi traditionen tro samarbejder om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og en eller to mere til i løbet af sæsonen. I denne sæson er det dog kun blevet til en enkelt koncert.

Vi plejer at deltage i Vinterjazz-festivalen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. I år blev på grund af tidspunktet for festivallen kun til to koncerter. Deltagelsen her er med til at markedsføre klubben.

Gennem foreningen All That Jazz har vi entrésamarbejde med de fleste jazzklubber i Storkøbenhavn, hvor Lyngby-Taarbæk Jazzklubs medlemmer kan komme ind til medlemspris. All That Jazz tog sidste år initiativ til at styrke samarbejdet mellem jazzklubberne og Jazz Danmark. Det har bl.a. resulteret i en fælles Facebook gruppe for alle jazzklubber, hvor det vil være muligt at udveksler idéer og erfaringer. Det har også resulteret i en beslutning om for første gang i Danmark at afholde UNESCO’s International Jazz Day den 30. april ved et stort event i Tivoli i et samarbejde med de danske jazzklubber, JazzDanmark og Tivoli. Desværre kom COVID-19 også i vejen for denne begivenhed. Det blev i stedet til et erstatningsevent, hvor de koncerter, der skulle være afviklet i Tivoli, blev flyttet ud i landet. Det er sket i samarbejde med Baggårdsjazz, et af de mange projekter opstået under coronakarantænen. Her har jazzmusikere spillet koncerter i baggårde rundt omkring i landet med publikum i sikker afstand fra vinduer, altaner og på deres computere, tablet eller mobiler på de livestreams, der er sendt ud via Facebook.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at bringe foromtale af vores koncerter.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt, Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivalen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen.

Koncerterne på Stadsbiblioteket bliver desuden markedsført på bibliotekets hjemmeside og Facebookside, og de får lavet nogle meget flotte plakater på kommunens trykkeri. Vi må selv nøjes med at lave nogle mere beskedne sæsonplakater, men et af vores bestyrelsesmedlemmer sørger for, at de får et flot design.

Billetpriserne har været uændrede i adskillige år, derfor blev vi fra forårssæsonen nødt til at introducere en forhøjelse. Musikernes honorarer er steget, og desuden opkræver de nu flere gebyrer på Mobile Pay. Standard billetprisen vil fremover være 120 kr., og for medlemmer og unge under 25 og studerende vil den være 60 kr., men det er nu også ret billigt.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er efterhånden en godt sammentømret gruppe, hvor alle har deres roller, og hvor formanden ikke behøver at bekymre sig om at tingene bliver udført som aftalt. Vi har afholdt nogle meget hyggelige møder i løbet af året, og er nok derfor at alle, der er på valg, er villige til genvalg. Det betyder dog ikke, at vi ikke er åbne over for nye kræfter i bestyrelsen, så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være med i arbejdet, skal de endelig sige til. Vi holder jo heller ikke evigt.

Tak

Jeg vil afslutte denne beretning med at rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og til alle vores samarbejdspartnere.

Rolf Aagaard-Svendsen

Kgs. Lyngby 2020.04.12