• Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
 • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Generalforsamling 2019

Den 1. maj 2019 kl. 17 i Templet – Jernbanevej 16 – 2800 Kgs. Lyngby

REFERAT

 1. Valg af dirigent & referent
  På forslag fra formanden Rolf Aagaard-Svendsen blev Bo Neergaard Jacobsen  valgt som dirigent og referent – med applaus. Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 2. Formandens beretning
  Formanden aflagde beretning. Sæsonen, der afsluttes dette forår, er klubbens 18. sæson. Der har i sæsonen været 14 velbesøgte koncerter, hvoraf hovedparten har været udsolgt. Jazzklubben har p.t. ca. 80 medlemmer – flere kunne være ønskeligt. De 4 af koncerterne har været afholdt i samarbejde med Stadsbiblioteket.
  Vi har kun begrænset succes med at tiltrække yngre tilhørere. Som et initiativ, der kan bedre på dette vil vi via kontakt med Lyngby Musikskole satse på forsøgsvist i foråret 2020 at få unge elever til at være opvarmnings-band.
  Den tidligere 3-årige kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune udløb med udgangen af 2016 og er de efterfølgende 3 år blevet forlænget et år ad gangen. Vi forventer derfor at der skal forhandles ny kontrakt inden årets udgang. Tilskud fra Statens Kunstfond tildeles forsat for et år ad gangen og er for 2019 på niveau med 2018. Jazzklubben er med i ”All That Jazz”, hvilket f.eks. har været en fordel med fælles aftaler om Koda-afgifter i forbindelse med koncerter.
  Formanden fremhævede det gode samarbejde med Templets ledelse og frivillige samt med Stadsbiblioteket og DGO. Der indrykkes som regel foromtaler af koncerter i DGO, men siden den tilknyttede frivillige jazz-anmelder journalist er stoppet formidles der ikke anmeldelser. Det kunne være ønskeligt, så evt. forlag om egnet, frivillig journalist modtages gerne af bestyrelsen.
  Endvidere er alle danske jazzklubber af Jazz Danmark blevet inviteret til at fejre den internationale Jazzen’s Dag 30. april i Tivoli i 2020; hver klub kan foreslå 5 bands til arrangørerne – hvilket vi bør melde ind på, så gode forlag modtages gerne til bestyrelsen.
  Beretningen blev godkendt – med applaus. 
  Hele beretningen kan læses efter referatet.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Kassereren Ole Koefoed Steen gennemgik og kommenterede det reviderede regnskab.
  Regnskabet udviste et overskud på 11.412 kr.  Regnskabet blev godkendt – med applaus og der udtryktes tak til Jørgen Schmidt, der som revisor suppleant var trådt til grundet Jørgen Eidings dødsfald fornyligt.
 4. Behandling af indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 5. Forelæggelse af budget
  Kassereren orienterede om det usendte budgetforslag for 2020. Der kalkuleres med et 0 for året som helhed. Honorarstøtten fra Kulturstyrelsen er sat til at være lidt højere end i 2019. Tilskuddet fra Lyngby-Taarbæk Kommune er sat på niveau med tilskuddet i 2019.
  Budgettet blev taget til efterretning
 6. Fastsættelse af årskontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. for året som helhed og 100 kr. ved indmelding efter 1.1. Uændret kontingent blev tiltrådt.
 7. Valg af formand
  Rolf Aagaard-Svendsen blev genvalgt som formand uden modkandidater – med applaus.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  De genopstillede kandidater Steen Rasmussen, Niels Borum og Ida Aagaard-Svendsen blev genvalgt.
  Bo Neergaard Jacobsen blev genvalgt som suppleant og Thomas Aagaard blev nyvalgt som suppleant.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  Jørgen B. Schmidt  blev valgt som revisor og Finn Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.
 10. Eventuelt
  Formanden udtalte mindeord om vores mangeårige revisor Jørgen Eiding.
  Under en kort diskussion blev der rejst forslag om at undersøge interesse for at afholde koncert i samarbejde med Kulturcentret i Taarbæk; Niels Borum blev opfordret til at kontakte Kulturcentret . Ligeledes kunne det overvejes at afholde koncert på Virum Gymnasium – stilet mod et yngre publikum.
  Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.  

Referent: Bo Neergaard Jacobsen

Formandens beretning på generalforsamlingen den 1. maj 2019

Jeg skal i dag aflægge beretning for Lyngby-Taarbæk Jazzklubs 18. sæson.

Koncerter

Vores primære aktivitet er at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og i sæson 18 blev det til 14 koncerter. Det er én mere end de foregående år, og det skyldes, at biblioteket – efter vi havde lavet kontrakter til forårets program – spurgte, om vi ville være medarrangør til en koncert her i foråret. Vi var lidt betænkelige, for dels var det på en tirsdag og ikke en onsdag, dels lå den kun seks dage efter en af de andre koncerter, og dels var to af musikerne de samme. Vi sagde dog ja, og begge koncerter blev udsolgt, så der er da noget, der tyder på, at der er et grundlag for god jazz i Lyngby-Taarbæk Kommune. Som det gerne skulle fremgå af oversigten over koncerter i den forgangne sæson, lever vi fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer – såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nye navne.

Dag Tid Musikere Sted
Onsdag 5/9 20.00

Morten Haugshøj Group

Jesper Løvdal/sax – Anders Mogensen/trommer – Thomas Sejthen/bas – Simon Gorm Eskildsen/klaver – Morten Haugshøj/guitar

Templet
Onsdag 26/9 20.00

RioJAZZ4

Christina von Bülow /sax/fløjte – Caio Marcio dos Santos/guitar – Cassius Theperson/trommer/perc – Morten Ankarfeldt/bas

Templet
Onsdag 10/10 20.00

Jakob Dinesen: “Dino with Strings”

Jakob Dinesen/tenorsax – Heine Hansen/piano – Anders Christensen/bas – Jakob Høyer/trommer – Andrea Gyarfas/violin – Karen Johanne Pedersen/violin – Sidsel Feher Most/viola – Samira Dayyani/cello

Stadsbiblioteket
Onsdag 31/10 20.00

Indra

Indra Rios-Moore/sang – Benjamin Trærup/tenorsax – Thomas Sejthen/bas – Knut Finsrud/trommer

Templet
Onsdag 14/11 20.00

Pernille Mejer Group

Calle Brickman/klaver – Anna Roemer/guitar – Matthias Petri/kontrabas – Andreas Svendsen/trommer og Pernille Mejer/vokal/arrangementer

Templet
Onsdag 5/12 20.00

Radio Bévort

Pernille Bévort/bandleder/komponist/tenor- og sopransaxofon – Mariane Bitran/fløjter – Kasper Wagner/altsax og klarinet – Ole Visby/Tenorsax og basklarinet – Francesco Cali/piano og accordion – Morten Ankarfeldt/bas – Bjørn Heebøll/trommer

Templet
Onsdag 16/1 20.00

Anders Fjeldsted Sextet

Rolf Thofte Sørensen/trompet – Oilly Wallace/altsax – Mads Egetoft/tenorsax – Artur Tuznik/piano – Henrik Holst Hansen/trommer – Anders Fjeldsted/bas

Templet
Onsdag 6/2 20.00

Hornhaver Trio Feat. Thomas Fryland

Thomas Fryland/trompet/flygelhorn – Emil Hornhaver/guitar – Morten Østerlund/bas – Hans Kristian Knold/trommer

Templet
Søndag 10/2 13.00

En FanJAZZtisk Trommerejse

Casper Mikkelsen/trommer – Jan Harbeck/tenorsax – Johannes Buhl/piano – Morten Ankarfeldt/bas

Stadsbiblioteket
Onsdag 20/2 20.00

Kathrine Windfeld Bigband

André Bak/trompet – Rolf Thofte Sørensen/trompet – Magnus Oseth/trompet – Lis Wessberg/trombone – Mikkel Aagaard Nielsen/trombone – Anders Larson/trombone – Jakob Lundbak/sax – Magnus Thuelund/sax – Roald Elm Larsen/sax – Ida Karlsson/sax – Aske Drasbæk/sax – Viktor Sandström/guitar – Johannes Vaht/bas – Henrik Holst Hansen/trommer – Kathrine Windfeld/piano

Stadsbiblioteket
Onsdag 13/3 20.00

Miriam Mandipira & Kjeld Lauritsen Trio

Miriam Mandipira/sang – Kjeld Lauritsen/hammondorgel – Per Gade/guitar – Søren Frost trommer

Templet
Onsdag 3/4 20.00

Flamenco Jazz Experience

Maria Glisic/flamencosang og dans – Florian Navarro/altsax, Jens Balder/trombone -Stephan Jarl/cajón – Ulrik Bisgaard/trommer – Jens Jefsen/kontrabas – Jens Viggo Fjord/flamencoguitar

Templet
Tirsdag 9/4 20.00

Dexterity – Hyldest til en jazzlegende

Mads Ole Erhardsen/sax – Morten Haugshøj/guitar – Jens Jefsen/bas – Ulrik Bisgaard/trommer

Stadsbiblioteket
Onsdag 1/5 20.00

Ben Webster Prize Winners

Jan Harbeck/tenorsaxofon – Jan zum Vohrde/altsax – Henrik Gunde/piano – Lennart Ginman/bas – Ole Streenberg/trommer

Templet

Igen i år har vi kunnet konstatere at vores koncerter har været velbesøgte. Der har været fuldt hus til 11 ud af de 14 koncerter, og vi har bl.a. i dag måttet melde udsolgt flere uger i forvejen. Vi er selvfølgelig glade for, at vi er lykkedes med at få Lyngby-Taarbæk Jazzklub slået fast som et sted, hvor man altid kan få en god musikalsk oplevelse, men vi er også kede af, at vi ikke kan rumme alle dem, der gerne ville komme til en af vores koncerter. Det begrænser også potentialet for at få flere medlemmer.

Efterårets program er ved at være på plads, og vi kan love mange gode jazzoplevelser med både nye navne og gamle kendinge.

Spillestederne

Vores koncerter finder sted i Templet og på Stadsbiblioteket. Kapaciteten i Templet er 56 eller 71 siddende tilhørere afhængig af stoleopstillingen, som er godkendt af brandtilsynet. Det betyder, at vi kan tilpasse stole- og bordopsætningen efter hvor mange, der på forhånd har købt billetter, så der stadig ser fyldt ud, hvis der en sjælden gang ikke er skulle være så mange tilhørere. Vi har måttet lære at leve med placering af mixerpulten, som begrænser udsynet for nogen af dem, der sidder bagerst, når vi som i aften har fuldt hus. Det nye ventilationsanlæg giver en gang imellem lidt bøvl, men det er bedre end det hul i muren, vi måtte leve med i en overgang, og der skal nok komme styr på det. Templet råder over et professionelle lyd- og lysanlæg. Vi har altid en lydtekniker til at styre lyden, men der er ikke så mange, der har styr på lyssystemet, så lyset er ikke altid optimalt. De har lovet os et kursus i betjening af lyspulten, så det får vi forhåbentligt på plads til næste sæson.

Kapaciteten i bibliotekssalen er 120 tilhørere, og det har vi nogle gange brug for. Til gængæld synes vi, at vi kan skabe en bedre jazzklubstemning her i Templet, og lys- og lydsystemet er også bedre her. Musikerne er dog også glade for at spille i bibliotekssalen, hvor de synes, at lyden er god.

Tilhørere per koncert:                                 50-120 afhængig af spillestedets kapacitet

Tilhørere i alt i 2018:                                  929

Tilhørere per koncert i 2018:                      71,5

Publikum

Publikum til vores koncerter har hidtil fordelt sig ca. med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster, men nu er det ca. 50/50. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Flest fra Lyngby-Taarbæk, men også fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det hænder, at der er folk, der er kommet langvejs fra.

Vi forsøger stadig at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved at gå dialog med de lokale gymnasier og uddannelsessteder for at få udbredt kendskabet blandt de unge og evt. afholde arrangementer på uddannelsesstederne. Det er endelig lykkedes at få aftalt et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Musikskole. Det er aftalt at et band af musikskoleelever, kan spille som opvarmning til en af vores koncerter til foråret 2020.

Medlemmer

Vi er uændret godt 80 medlemmer, og selv om vi tjener mere på ikke-medlemmerne til koncerterne, ville det se pænt ud, hvis vi havde lidt flere medlemmer. Ideen med halvt kontingent, hvis man melder sig ind efter den 1/1 har vist sig at være god, så det fortsætter vi med.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i bestyrelsen gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en lang emneliste, men gode forslag er altid velkomne.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere. Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en kontrakt, og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at kommunen giver mindst det samme. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Vi har de sidste par år fået 60 såkaldte klip.  Et klip svarer til en halv minimumstarif, vi har modtaget 60.000 kr. i støtte. Det siger også noget, at Statens Kunstfond nu i 19 år har bedømt foreningens indsats til at være støtteværdig

Kontrakten med kommunen var treårig og udløb med udgangen af 2016, men kommunalbestyrelsen besluttede først at forlænge alle kulturkontrakterne med et år og dernæst med endnu et år og dernæst med endnu et år. Begrundelsen for blot at forlænge kontrakterne var, at man ville have vedtaget en ny kulturstrategi og nogle nye tildelingskriterier for kulturstøtte, inden man indgik nye kontrakter. Vi har i det forløbne år deltaget i et par fokusgrupper vedr. kommunens nye kulturstrategi og bidraget med kommentarer til forslaget. Den er nu vedtaget, og Lyngby-Taarbæk Kommune har netop udsendt et såkaldt open call, hvor de inviterer alle frivillige lokale kulturaktører/-foreninger til at deltage i en åben ansøgningsrunde om tilskud til kulturelle aktiviteter i perioden 2020-22. Den gode nyhed er, at der fortsat lægges op til, at der indgås treårige aftaler. Den dårlige nyhed er, at der sikkert er flere, der skal deles om de samme penge. Ansøgningsfristen er den 9. september i år. Vi håber naturligvis på, at vi stadig vil kunne opnå nogle vilkår, så det fortsat er muligt at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning.

Vi har også et fortrinligt samarbejde med Stadsbiblioteket, med hvem vi traditionen tro samarbejder om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og en eller to mere til i løbet af sæsonen. I denne sæson er det blevet til fire koncerter i alt.

Vi deltager i Vinterjazz-festivalen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. Deltagelsen her er med til at markedsføre klubben.

Gennem foreningen All That Jazzhar vi entrésamarbejde med de fleste jazzklubber i Storkøbenhavn, hvor Lyngby-Taarbæk Jazzklubs medlemmer kan komme ind til medlemspris. All That Jazz tog i år initiativ til at arrangere en konference for at styrke samarbejdet mellem jazzklubberne og Jazz Danmark. Det har bl.a. resulteret i en fælles Facebook gruppe for alle jazzklubber, hvor det vil være muligt at udveksler idéer og erfaringer.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at bringe foromtale af vores koncerter. Vi havde i nogle år stor glæde af at koncerterne også blev anmeldt i DGO. Det sker desværre ikke mere, men publikum finder os heldigvis alligevel.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt, Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivalen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen.

Koncerterne på Stadsbiblioteket bliver desuden markedsført på bibliotekets hjemmeside og Facebookside, og de får lavet nogle meget flotte plakater på kommunens trykkeri. Vi må selv nøjes med at lave nogle mere beskedne sæsonplakater, men et af vores bestyrelsesmedlemmer sørger for, at de får et flot design.

Vores hjemmeside har skrantet noget i den forgangne sæson. Vi var nødt til at lægge den over i et mere moderne system, og det viste sig at være mere tidskrævende end først antaget. Nu fungerer den imidlertid igen med et tidssvarende layout.

Vi har også skiftet billetsalgsleverandør. Billetlugen hævede priserne med et nyt gebyr, og så vi skiftede vi til en billigere løsning fra Place2Book, som ikke er helt så sofistikeret, men som helt lever op til vores behov.

En del af lokalhistorien

Vores 18. år blev også året, hvor vi blev udødeliggjort som en del af lokalhistorien. Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune udgiver hvert år en bog med lokahistoriske emner. Lyngby Bogen 2018 havde Templet og rytmisk musik i Lyngby-Taarbæk som hovedtema. Derfor blev vi spurgt, om vi ville skrive en artikel til bogen. Det endte med 19 sider med tekst om jazzklubben og billeder fra koncerterne, og bogens omslag blev ovenikøbet et billede fra en koncert i Templet med Sophisticated Ladies. Til lanceringen af bogen formidlede vi, at Sophisticated Ladies spillede. I artiklen er foreningens aktiviteter og årshjul også beskrevet. Så hvis bestyrelsen skulle få en kollektiv tagsten i hovedet, ligger der en drejebog for andre til at føre foreningen videre.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er efterhånden en godt sammentømret gruppe, hvor alle har deres roller, og hvor formanden ikke behøver at bekymre sig om at tingene bliver udført som aftalt. Vi har afholdt nogle meget hyggelige møder i løbet af året, og er nok derfor at alle, der er på valg, er villige til genvalg. Det betyder dog ikke, at vi ikke er åbne over for nye kræfter i bestyrelsen, så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være med i arbejdet, skal de endelig sige til. Vi holder jo heller ikke evigt, og desværre måtte vi i sidste måned sige farvel til vores revisor og tidligere bestyrelsesmedlem, Jørgen Eiding. Æret være hans minde.

Tak

Jeg vil afslutte denne beretning med at rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet og til alle vores samarbejdspartnere.

Rolf Aagaard-Svendsen

Kgs. Lyngby 2019.05.01